Ambrosia artemisiifolia

A. A. Reznicek
R. W. Smith
R. W. Smith
R. W. Smith
R. W. Smith
A. A. Reznicek seedling