Pinus nigra

A. A. Reznicek
J. Kelly
R. Schipper
R. Schipper
R. Schipper
R. Schipper
A. A. Reznicek female cones
A. A. Reznicek male cones
A. A. Reznicek mature cone with spines
R. Schipper Male cones
R. Schipper Male cones
R. Schipper
R. W. Smith
P. Talanda-Fisher
P. Talanda-Fisher
P. Talanda-Fisher
P. Talanda-Fisher
P. Talanda-Fisher
P. Talanda-Fisher
P. Talanda-Fisher in habitat