Quercus velutina

R. Schipper
R. Schipper
R. Schipper late summer buds
R. Schipper pubescent underside of leaf
R. Schipper
R. Schipper
ex W. H. Wagner slide collection bud
A. A. Reznicek bark
R. W. Smith male catkins
R. W. Smith male catkins
R. Schipper
R. Schipper
R. Schipper